Πρόγραμμα Συναθροίσεων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ
09:30 π.μ. Κυριακά Σχολεία
10:30 π.μ. Εκκλησία Νηπίων
10:30 π.μ. Λατρεία - Διδασκαλία
07:00 μ.μ. Συμπροσευχή
07:30 μ.μ. Λατρεία - Διδασκαλία

ΤΕΤΑΡΤΗ
07:00 μ.μ. Βιβλικό Ινστιτούτο

ΠΕΜΠΤΗ
07:30 μ.μ. Συμπροσευχή
08:00 μ.μ. Λατρεία - Διδασκαλία

ΣΑΒΒΑΤΟ
06:00 μ.μ. Έφηβοι
07:30 μ.μ. Νέοι

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ

Α΄ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
07:30 μ.μ. Προσευχή για ασθενείς
08:00 μ.μ. Λατρεία - Διδασκαλία

Γ΄ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
07:30 μ.μ. Συνάθροιση ανδρών
07:30 μ.μ. Συνάθροιση γυναικών


Για περισσότερες πληροφορίες info@acocgr.org