ΙΩΑΝΝΟΥ Β KD24-001.mp3 02:36 156 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH IWANNOY B, KEF.1 237