ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ KD09-001.mp3 03:51 231 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH PROS GALATAS, KEF.1 164 KD09-002.mp3 04:20 260 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH PROS GALATAS, KEF.2 165 KD09-003.mp3 05:35 335 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH PROS GALATAS, KEF.3 166 KD09-004.mp3 04:34 274 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH PROS GALATAS, KEF.4 167 KD09-005.mp3 04:05 245 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH PROS GALATAS, KEF.5 168 KD09-006.mp3 03:02 182 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH PROS GALATAS, KEF.6 169