ΠΡΑΞΕΙΣ KD05-001.mp3 05:16 316 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH PRAKSEIS, KEF.1 91 KD05-002.mp3 07:58 478 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH PRAKSEIS, KEF.2 92 KD05-003.mp3 04:38 278 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH PRAKSEIS, KEF.3 93 KD05-004.mp3 06:25 385 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH PRAKSEIS, KEF.4 94 KD05-005.mp3 07:40 460 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH PRAKSEIS, KEF.5 95 KD05-006.mp3 02:53 173 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH PRAKSEIS, KEF.6 96 KD05-007.mp3 10:10 610 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH PRAKSEIS, KEF.7 97 KD05-008.mp3 06:50 410 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH PRAKSEIS, KEF.8 98 KD05-009.mp3 07:23 443 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH PRAKSEIS, KEF.9 99 KD05-010.mp3 07:55 475 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH PRAKSEIS, KEF.10 100 KD05-011.mp3 04:55 295 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH PRAKSEIS, KEF.11 101 KD05-012.mp3 05:11 311 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH PRAKSEIS, KEF.12 102 KD05-013.mp3 09:24 564 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH PRAKSEIS, KEF.13 103 KD05-014.mp3 05:17 317 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH PRAKSEIS, KEF.14 104 KD05-015.mp3 07:26 446 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH PRAKSEIS, KEF.15 105 KD05-016.mp3 07:27 447 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH PRAKSEIS, KEF.16 106 KD05-017.mp3 06:54 414 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH PRAKSEIS, KEF.17 107 KD05-018.mp3 05:31 331 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH PRAKSEIS, KEF.18 108 KD05-019.mp3 07:46 466 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH PRAKSEIS, KEF.19 109 KD05-020.mp3 06:53 413 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH PRAKSEIS, KEF.20 110 KD05-021.mp3 07:44 464 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH PRAKSEIS, KEF.21 111 KD05-022.mp3 05:37 337 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH PRAKSEIS, KEF.22 112 KD05-023.mp3 06:26 386 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH PRAKSEIS, KEF.23 113 KD05-024.mp3 05:14 314 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH PRAKSEIS, KEF.24 114 KD05-025.mp3 05:22 322 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH PRAKSEIS, KEF.25 115 KD05-026.mp3 05:56 356 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH PRAKSEIS, KEF.26 116 KD05-027.mp3 07:48 468 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH PRAKSEIS, KEF.27 117 KD05-028.mp3 05:54 354 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH PRAKSEIS, KEF.28 118