ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ KD04-001.mp3 08:06 486 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH KATA IWANNHN, KEF.1 70 KD04-002.mp3 03:53 233 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH KATA IWANNHN, KEF.2 71 KD04-003.mp3 06:23 383 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH KATA IWANNHN, KEF.3 72 KD04-004.mp3 08:58 538 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH KATA IWANNHN, KEF.4 73 KD04-005.mp3 08:05 485 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH KATA IWANNHN, KEF.5 74 KD04-006.mp3 11:36 696 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH KATA IWANNHN, KEF.6 75 KD04-007.mp3 08:26 506 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH KATA IWANNHN, KEF.7 76 KD04-008.mp3 10:32 632 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH KATA IWANNHN, KEF.8 77 KD04-009.mp3 06:59 419 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH KATA IWANNHN, KEF.9 78 KD04-010.mp3 06:08 368 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH KATA IWANNHN, KEF.10 79 KD04-011.mp3 08:23 503 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH KATA IWANNHN, KEF.11 80 KD04-012.mp3 08:37 517 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH KATA IWANNHN, KEF.12 81 KD04-013.mp3 06:35 395 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH KATA IWANNHN, KEF.13 82 KD04-014.mp3 05:30 330 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH KATA IWANNHN, KEF.14 83 KD04-015.mp3 04:49 289 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH KATA IWANNHN, KEF.15 84 KD04-016.mp3 05:44 344 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH KATA IWANNHN, KEF.16 85 KD04-017.mp3 05:14 314 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH KATA IWANNHN, KEF.17 86 KD04-018.mp3 07:48 468 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH KATA IWANNHN, KEF.18 87 KD04-019.mp3 08:20 500 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH KATA IWANNHN, KEF.19 88 KD04-020.mp3 05:45 345 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH KATA IWANNHN, KEF.20 89 KD04-021.mp3 05:24 324 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH KATA IWANNHN, KEF.21 90