ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ KD03-001.mp3 11:13 673 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH KATA LOYKAN, KEF.1 46 KD03-002.mp3 08:03 483 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH KATA LOYKAN, KEF.2 47 KD03-003.mp3 05:54 354 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH KATA LOYKAN, KEF.3 48 KD03-004.mp3 07:58 478 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH KATA LOYKAN, KEF.4 49 KD03-005.mp3 07:41 461 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH KATA LOYKAN, KEF.5 50 KD03-006.mp3 09:37 577 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH KATA LOYKAN, KEF.6 51 KD03-007.mp3 08:54 534 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH KATA LOYKAN, KEF.7 52 KD03-008.mp3 10:57 657 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH KATA LOYKAN, KEF.8 53 KD03-009.mp3 11:57 717 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH KATA LOYKAN, KEF.9 54 KD03-010.mp3 07:58 478 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH KATA LOYKAN, KEF.10 55 KD03-011.mp3 10:14 614 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH KATA LOYKAN, KEF.11 56 KD03-012.mp3 10:36 636 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH KATA LOYKAN, KEF.12 57 KD03-013.mp3 06:19 379 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH KATA LOYKAN, KEF.13 58 KD03-014.mp3 05:44 344 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH KATA LOYKAN, KEF.14 59 KD03-015.mp3 05:09 309 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH KATA LOYKAN, KEF.15 60 KD03-016.mp3 05:37 337 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH KATA LOYKAN, KEF.16 61 KD03-017.mp3 05:30 330 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH KATA LOYKAN, KEF.17 62 KD03-018.mp3 06:44 404 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH KATA LOYKAN, KEF.18 63 KD03-019.mp3 07:36 456 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH KATA LOYKAN, KEF.19 64 KD03-020.mp3 07:26 446 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH KATA LOYKAN, KEF.20 65 KD03-021.mp3 06:00 360 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH KATA LOYKAN, KEF.21 66 KD03-022.mp3 11:42 702 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH KATA LOYKAN, KEF.22 67 KD03-023.mp3 08:36 516 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH KATA LOYKAN, KEF.23 68 KD03-024.mp3 07:20 440 APOSTOLIKH EKKLHSIA TOY XRISTOY H KAINH DIA8HKH KATA LOYKAN, KEF.24 69